Термичната обработка на храните - Задушаване Save

Дава възможност да се избегне ползването на мазнина или да се използва много малко мазнина. Изисква дебелостенен метален съд с капак, съд от огнеупорно стъкло или пръстен съд с капак. При готвенето парата от продуктите се кондензира и отново отива в ястието под формата на вода. Така се получава концентрация и на ароматите, вкусът е деликатен, няма оксидация ако съдът е добре и постоянно затворен.

  • При задушаването се работи на слаб огън и температурата не надминава 90 градуса, което не нарушава молекулярния строеж на продуктите и позволява да се запазят по-голямата част от полезните хранителни съставки.
  • Цветовете и вкуса на суровините се запазват, храната е привлекателна и деликатно ароматна
  • Парата от продуктите се кондензира и отново отива в ястието под формата на вода. Така се няма оксидация ако съдът е добре и постоянно затворен. Минералните соли не се губят или разреждат, тъй като не се ползва допълнителна вода.