Как да изберем яйца от щастливи кокошки? Save
75% от клиентите на хипермаркетите в София заявяват, че ако има по-големи и видими означения в магазина, биха си купил яйца, от кокошки, отглеждани свободно или подово. Това показва маркетингово проучване за потребителските нагласи към закупуването на яйца, проведено от Агенция Факт Маркетинг, по поръчка на сдружение „На ти с природата”.
 
За 60% от консуматорите информацията върху опаковките на яйца е важна и те обикновено я четат. Въпреки това, изключително малко от потребителите разпознават кодовете, които определят системата за отглеждане на кокошките, които са снесли съответните яйца.

1. свободно отглеждане - 1
2. подово отглеждане в закрити помещения - 2
3. клетъчно отглеждане - 3
4. биологично производство - 0
Например: 1BG234567 – означава, че яйцата с този печат са снесени от кокошки, които са имали достъп до открито пространство, а 2BG234567, че кокошките са отглеждани подово.