Въпрос - хранене и хематурия Save
Бъдете любезни да отговорите - съществува ли връзка между хранене и появата на хематурия?

Отговор

Преди всичко трябва да се изясни дали се касае наистина за хематурия. Консумацията на червено цвекло предизвиква тъмночервено оцветяване на урината, което обаче няма нищо общо с присъствието на кръв. 

Хематурията може да бъде признак на безобидно изхвърляне на бъбречен пясък. Тя може да се появи в следствие на травма – падане, удряне в кръста, или в областта на малкия таз. Хематурията може да е признак на уринарна или бъбречна инфекция… 

При всички случаи, ако става въпрос за хематурия, тя заслужава да се консултирате с личния си лекар, който да ви назначи биологични, а в последствие и други изследвания с образна диагностика и да назначи нужното лечение.