Теглото на вашето дете Save

ImageЗатлъстяването представлява състояние на прекомерно натрупване на мастна тъкан в организма. В зависимост от степента на това натрупване, състоянието се класифицира като наднормено тегло, или като затлъстяване, представляващи различни степени на здравен риск.
Критерии на СЗО за поднормено тегло, свръхтегло и затлъстяване на базата на Индекса на Телесна Маса при деца от 9 до 18 години
 
Въведете полът, ръстът и теглото на Вашето дете и натиснете бутона "Пресметни"
 
 
 
 
Индексът на телесна маса "ИТМ" (индекс на "Quetelet") на Вашето дете e:
Коментар на Вашия резултат:
Какво е Индекс на телесна маса "ИТМ" (наричан още индекс на Quetelet)?

Затлъстяването представлява състояние на прекомерно натрупване на мастна тъкан в организма. В зависимост от степента на това натрупване, състоянието се класифицира като наднормено тегло, или като затлъстяване, представляващи различни степени на здравен риск. За целите на практиката, оценката на телесното тегло, се прави най-често посредством индекса на телесната маса – ИТМ (наричан също индекс на Quetelet). Същият се изчислява по формулата:

Телесно тегло (kg)
ИТМ = -------------------------------------- = (kg/m2)
(Ръст в m)2
Въз
раст
годи
ни

момчета
момичета
крите-
рии за поднор-
мено тегло
крите-
рии за свръх-
тегло
крите-
рии за затлъс-
тяване
крите-
рии за поднор-
мено тегло
крите-
рии за свръх-
тегло
крите-
рии за затлъс-
тяване
9
14.03
19.10
22.77
13.87
19.07
22.81
10
14.40
19.84
24.00
14.20
19.86
24.11
11
14.80
20.55
25.10
14.60
20.74
25.42
12
15.20
21.22
26.02
14.90
21.68
26.67
13
15.70
21.92
26.84
15.40
22.58
27.76
14
16.20
22.62
27.63
15.70
23.34
28.57
15
16.60
23.29
28.30
16.00
23.94
29.11
16
17.00
23.30
28.88
16.40
24.37
29.43
17
17.30
24.46
29.41
16.60
24.70
29.69
18
17.50
25.00
30.00
16.70
25.00
30.00


Забележка:

Затлъстяването е резултат от нарушено равновесие между енергийния внос чрез храната и енергоразхода на индивида. Честа причина за това състояние е свръх храненето, т.е. прием на повече от необходимата за основната обмяна и за двигателната активност енергия.